До уваги керівників автошкіл -РСЦ МВС в області інформує:

 • 30 трав. 2016 08:55
 • 5865
  • Новина До уваги керівників автошкіл -РСЦ МВС в області інформує: Ранкове місто. Кропивницький

  РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

   

  Доводить до відома керівників закладів, які проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів зміни у законодавстві щодо порядку отримання бланків свідоцтв про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів та проведення акредитації навчальних закладів

   

  Для отримання бланків свідоцтв про закінчення закладуйого керівник подає до РСЦ МВС в Кіровоградській області заяву. Розгляд заяв щодо видачі бланків свідоцтв про закінчення закладу здійснюють посадові особи РСЦ МВС, при цьому перевіряються правильність заповнення заяви, достовірність внесених даних, наявність державної акредитації закладу та за допомогою реєстру перевіряє залишок бланків таких свідоцтв у закладу і кількість зареєстрованих осіб, які проходять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації у закладі. На підставі проведеного моніторингу відомостей з реєстру щодо залишку бланків свідоцтв про закінчення закладу та кількості зареєстрованих осіб, які проходять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації у закладі, РСЦ визначає фактичну потребу закладу у бланках таких свідоцтв, що не може бути меншою від кількості вказаних осіб. Закладу у видачі бланків свідоцтва про закінчення закладу відмовляється, якщо:

  1) дані, зазначені у заяві, поданій закладом, не відповідають даним про заклад, внесеним до реєстру;

  2) термін дії сертифіката закінчився або сертифікат анульовано;

  3) не здійснено оплату за бланки свідоцтв про закінчення закладу. У разі відмови у видачі закладу бланків свідоцтв про закінчення закладу надається письмова відповідь із зазначенням причин та підстав відмови. Для отримання в РСЦ МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу особа, яка уповноважена закладом, пред’являє особисто паспорт або документ, що посвідчує її особу, доручення на отримання бланків свідоцтв про закінчення закладу та квитанції про сплату їх вартості. Інформація про видані бланки свідоцтв про закінчення закладу вноситься

  до реєстру. У закладі облік отримання бланків свідоцтв про закінчення закладу ведеться в книзі обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (додаток 7). Така книга повинна бути прошнурована, аркуші – пронумеровані. На внутрішньому боці обкладинки книги робиться відмітка про загальну кількість аркушів у книзі, яка підписується керівником РСЦ МВС та скріплюється печаткою РСЦ.Терміни зберігання книги обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладі становлять 60 років після їх закінчення.

   

  Оплату здійснювати за наступними реквізитами:

  Отримувач платежу: Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області

  Код ЄРДПУ 40112170

  Розрахунковий рахунок: 37113096092573

  Банк: ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ,

  МФО: 820172

  Код платежу:049052– 1,20грн. – видача бланка свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів (за 1 од.).

   

  проведення акредитації навчальних закладів

  Відповідно до вимог п. 7 Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2009 року № 490, державна акредитація закладу проводиться комісією, склад якої призначається Головним сервісним центром МВС. До складу акредитаційної комісії залучаються представники Мінінфраструктури, МОН та Мінсоцполітики.

  Для державної акредитації закладом надається до Головного сервісного центру МВС заява (додаток 1) та наглядова справа закладу.

           До наглядової справи закладу входять:

  1.       опис документів, що знаходяться у справі;

  2.       сертифікат про державну акредитацію (у разі проходження чергової акредитації);

  3.       засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями та земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

  4.       відомості про склад спеціалістів закладу (додаток 2), копії документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, а також відомості про матеріально-технічну базу закладу;

  5.       робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, затверджені РСЦ МВС в Кіровоградській області;

  6.       погоджені з відповідним органом Національної поліції учбові маршрути з практичного керування транспортним засобом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 229 (229-2010-п);

  7.       затверджений керівником РСЦ МВС в Кіровоградській області висновок про матеріально-технічну базу закладу (додаток 3) та її відповідність визначеним Вимогам;

  8.       документи,що підтверджують відповідність кабінетів (класів) та лабораторій вимогам законодавства з охорони праці, правилам протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним нормам.

  Наглядова справа надається в папці з твердою обкладинкою, сторінки пронумеровуються, прошнуровуються і завіряються підписом керівника або особою, що виконує його обов’язки та скріплюється печаткою закладу.

  За результатами аналізу поданих документів акредитаційна комісія приймає в місячний строк, з дня їх реєстрації, рішення про державну акредитацію або про відмову в його акредитації.

  Робочі програми і плани (потижневий) з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв затверджуються керівництвом РСЦ                    (м. Кіровоград, вул. Панфіловців, 22).

  Висновок про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність визначеним вимогам готується РСЦ на підставі звернення закладу про проходження державної акредитації (м. Кіровоград, вул. Панфіловців, 22).

  Маршрути з практичного керування транспортним засобом узгоджуються з управлінням превентивної діяльності ГУНП в Кіровоградській області           (м. Кіровоград, вул. Панфіловців, 22).

  Додаток 1 
  до Інструкції про порядок 
  організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг МВС щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів
  (пункт 2 розділ ІІ)
  ДДиректорові ГСЦ МВС ______________________________
   
  ЗАЯВА
   
  Прошу Вас провести державну акредитацію закладу__________________
  _______________________________________________________________________________,
  (назва закладу)
  що проводить підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв 
  транспортних засобів з одночасним обсягом:______________________________
   
  Категорії транспортних засобів
  Одночасний обсяг
  Примітка
   
   
   
   
   
   
   
  Відомості про заклад:
  1) свідоцтво про державну реєстрацію _____________________________________
  2) поточний рахунок № _____________ в ___________________________________
  3) місцезнаходження ____________________________________________________
  4) місцезнаходження класів ______________________________________________
  Посадова особа
  Прізвище, ім'я, по батькові
  Дата народження
  телефон
  Директор закладу (начальник)
   
   
   
  Заступник директора
   
   
   
  Бухгалтер
   
   
   
   
  З порядком проведення державної акредитації ознайомлений.
  ______________________   _________________________   _________________
  (підпис заявника)                         (прізвище, ініціали)                                   (дата) 
  Заяву прийняв____________________________________   ____________________________________________   _________________
  (посада особи, яка прийняла заяву)                      (підпис)
  __________________________
  (прізвище, ініціали)
  
  ____________ 20__ року
   
  Додаток 2 
  до Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг МВС щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів
  (підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ)
   
   
  ВІДОМОСТІ
  про склад спеціалістів закладу
   
  з/п
  Прізвище ім'я, по батькові
  Дата народження
  Вид підготовки
  Освіта
  Посвідчення водія
  Стаж водія
  Особова медична книжка
  Дані про атестат спеціаліста
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Керівник закладу ____________        ___________________________________________ (підпис)                                            (прізвище, ініціали)
   
  ___________ 20__ року 
  Додаток 3 
  до Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг МВС щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів
  (підпункт 6 пункту 3 розділу ІІ)
   
  ЗАТВЕРДЖУЮ
  ____________________________
  (посада)
  _______________________________________
  (підпис, прізвище, ініціали)
  «___»________ 20__ року
   
   
  ВИСНОВОК
  про матеріально-технічну базу закладу
   
   
  ____________ 20__ року                                                                     м. ____________
   
  Підстава: _____________________________________________________________
  Працівниками РСЦ МВС:
  ____________________________________________________________________
  (посада, П. І. Б.)
  ____________________________________________________________________
  (посада, П. І. Б.)
  у присутності: _________________________________________________________
  (посади, П. І. Б.)
  було проведено перевірку закладу ______________________________ на предмет
  (назва закладу)
  обстеження відповідності його матеріально-технічної бази визначеним вимогам. 
   
  Під час перевірки встановлено:
  1. Відомості про заклад (П.І.Б. керівника і його заступника, телефони закладу, місцезнаходження закладу та класів, розташування майданчика для початкового водіння, телефони, напрями здійснення діяльності та категорії транспортних засобів, за якими проводяться підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації, наявність сертифіката про акредитацію): ________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. Наявність кабінетів (класів) та їх обладнання: ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
   
  3. Наявність майданчика для початкового водіння, його обладнання: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
  4. Наявність маршрутів з навчальної їзди, їх погодження:
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
  5. Відомості про транспортні засоби, які використовуються в закладі для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (марка, модель, рік випуску транспортного засобу, державний номерний знак, технічний стан, транспортні засоби власні або орендовані):
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
   
  6. Наявність робочих планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв:
  ____________________________________________________________________
  7. Наявність спеціалістів для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
  8. Висновок щодо відповідності матеріально-технічної бази закладу вимогам наказу МВС, МОН, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики від ___.___.___№ ___/___/___/___ "Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___.___.___ за № ___/___: __________
   
  Працівникирегіонального
  сервісного центру МВС: _______________________________________
  (підпис, прізвище, ініціали)
  _______________________________________
  (підпис, прізвище, ініціали)
   
  Копію висновку отримав: ______________________________________
  (підпис, прізвище, ініціали)

   

  Графік черговості надання матеріалів на державну акредитаційну комісію до ГСЦ МВС України

  День та години прийому

  Регіон

   

  Кіровоградська область

  Вівторок

  09.30-13-00

   

   

  Обідня перерва

  13.00-14.00

   

  Для проведення атестації спеціалістів до РСЦ МВС особою надаються:

  1.                              Відповідно до пункту 18 Порядку атестація спеціалістів проводиться комісією, що створюється РСЦ МВС.

  2.                              Для проведення атестації спеціалістів до РСЦ МВС особою надаються:

  1)                              заява (додаток 5);

  2)                              копія паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;

  3)                              копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (копія паспорта громадянина України для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України);

  4)                              первинну облікову документацію № 1-ОМК «Особиста медична книжка», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194;

  5)                              копії документів про освіту, засвідчених в установленому порядку;

  6)                                   а для спеціалістів з навчання керуванню транспортними засобами додатково:

  посвідчення водія;

  медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом за формою, визначеною Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня
  2013 року № 65/80, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
  22 лютого 2013 року за № 308/22840;

  документ, що підтверджує навички керування транспортним засобом відповідної категорії упродовж останніх трьох років: 

  - для особи, яка працює водієм, – витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки та закріпленого транспортного засобу і його номерного знаку. Витяг із трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства і скріплюється печаткою (за наявності). У разі ліквідації підприємства витяг з трудової книжки засвідчується в установленому порядку;

  - для особи, яка є власником транспортного засобу, – реєстраційний документ на транспортний засіб;

  - для особи, яка керує транспортним засобом, що не є її власністю, – реєстраційними документами на такий транспортний засіб та документами, що надають право на користування ним, засвідченими в установленому порядку.

  3.            До атестації допускаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам. 
  Для спеціалістів з підготовки водіїв для перевезення небезпечних вантажів обов'язковою умовою є трирічний досвід роботи з перевезення таких вантажів. 
  4.            Атестаційна комісія за результатами розгляду поданих документів і складення особою усного або письмового іспиту або іспиту з використанням комп'ютерних тестів приймає протягом 10 днів рішення про атестацію або відмову в атестації спеціаліста.
  5.            Під час проведення атестації спеціаліста атестаційною комісією перевіряються знання:
   
  1)            Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі – Правила дорожнього руху);
  2)            вимог нормативно-правових актів, що регламентують питання підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
  3)            типових навчальних програм, робочих програм і планів підготовки (перепідготовки) водіїв транспортних засобів;
  4)            видів відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення законодавства про дорожній рух та його безпеку;
  5)            призначення, розташування, принципу дії основних механізмів і приладів транспортного засобу, які безпосередньо впливають на безпеку руху;
  6)            основ безпечного керування транспортними засобами і безпеки дорожнього руху, причин скоєння дорожньо-транспортних пригод;
  7)            переліку несправностей і умов, за яких забороняється експлуатація транспортних засобів або їх подальший рух відповідно до Правил дорожнього руху;
  8)            можливих негативних наслідків керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під впливом таких препаратів;
  9)            прийомів і послідовності дій щодо надання першої медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;
  10)          правил застосування лікарських препаратів, наявних у медичній аптечці.
  У разі складання іспитів з Правил дорожнього руху за допомогою комп'ютерної техніки спеціалістам, що атестуються, за 40 хвилин необхідно відповісти на 40 екзаменаційних питань, при цьому вони не повинні зробити більше трьох помилок. Оцінка «Не склав» ставиться, якщо спеціалісти не встигли надати відповіді на екзаменаційні питання у відведений на іспит час або допустили у відповідях більше трьох помилок.
  У спеціалістів з навчання керуванню транспортними засобами приймається практичний іспит з навичок керування транспортними засобами тієї категорії, за якою вони проводитимуть навчання.
  6.            За результатами засідання атестаційної комісії оформляється протокол, в якому зазначаються результати розгляду поданих заяв.
  У разі відсутності кворуму на засіданні атестаційної комісії протоколом ухвалюється перенесення дати засідання та пропозиція щодо заміни персонального складу комісії.
  7.            Рішення атестаційної комісії відносно особи, яка подала заяву на отримання атестату спеціаліста може бути наступним:
  атестація спеціаліста;
  відмова в атестації.
  8.            У рішенні про атестацію спеціаліста зазначаються:
  1)            відомості про спеціаліста, стосовно якого розглядалося питання про атестацію;
  2)            прийняте атестаційною комісією рішення (атестація спеціаліста або відмова в атестації, переатестація спеціаліста);
  3)            термін дії атестата спеціаліста;
  4)            перелік напрямів підготовки, на здійснення яких атестований спеціаліст.
  9.            Особам, відносно яких прийнято рішення про атестацію спеціаліста, упродовж трьох робочих днів після прийняття рішення секретарем атестаційної комісії видається атестат спеціаліста, строк дії якого становить п’ять років.
  У цей же період інформація про акредитацію спеціаліста вносить до реєстру.

   

  Додаток 5 
  до Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг МВС щодо державної акредитації
  закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів
  (підпункт 1 пункту 2 розділу ІІІ)
   
   
  Директорові РСЦ МВС 
  ___________________________
  назва підрозділу, прізвище, ініціали)
  від гр. ________________________,
  (прізвище, ім'я, по батькові) 
  що проживає ___________________
  (адреса за реєстрацією місця проживання)
   
   
  ЗАЯВА
   
  Прошу Вас проатестувати мене на предмет визначення відповідності для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв за напрямами:______________________________________________________________________________________________________________________________
   
  Для проведення атестації додаю такі документи:
  1. ________________________________________________________________
  2. ________________________________________________________________
  3. ________________________________________________________________
  4. ________________________________________________________________
  5. ________________________________________________________________
  ________________________________                               _______________
  (підпис, прізвище, ініціали)                                                                          (дата)

   

  Графік черговості надання матеріалів на атестаційну комісію до РСЦ МВС України в Кіровоградській області

  День та години прийому

  Регіон

   

  Кіровоградська область

  Понеділок

  14.00-17-00

   

   

  Обідня перерва

  13.00-14.00