Як живе Кіровоградщина

 • 9 черв. 2016 09:33
 • 1052
  • Новина Як живе Кіровоградщина Ранкове місто. Кропивницький

   

  У січні-квітні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарськоговиробництва порівняно з січнем-квітнем 2015р. склав 102,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 108,9%, господарствах населення – 100,1%.

  Виробництво м’яса усіма категоріями господарств у січні-квітні 2016р. склало 25,5 тис.т та порівняно з січнем–квітнем 2015р. збільшилося на 1,2 тис.т або на 4,9%. У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 85,2% (у січні–квітні 2015р. – 84,1%), великої рогатої худоби – 14,5% (13,4%), овець та кіз – 0,2% (0,5%), птиці всіх видів – 0,1% (2%).

  Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-квітні 2016р. становив 7,3 тис.т, що на 6,9% більше ніж у січні–квітні 2015р., у т.ч. свиней – 6,1 тис.т (на 8,7% більше), великої рогатої худоби – 1,2 тис.т (на 4,4% більше). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 3,2% та становили 514 г, свиней – на 0,8% (399 г). Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 104,9% (у січні-квітні2015р. – 108,2%).

  Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні-квітні 2016р. збільшилися порівняно з січнем–квітнем 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 11 районів, значно – Вільшанського, Долинського, Знам’янського, Світловодського та Олександрівського районів.

  У січні-квітні п.р. загальне виробництво молока порівняно з січнем-квітнем2015р. зменшилося на 2,2% і склало 84,4 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 5,6% (67,1 тис.т),  сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 13,8% (17,3 тис.т).

  Виробництво молока збільшилося в аграрних підприємствах (крім малих) 15 районів області, значно: Олександрівського, Компаніївського, Голованівського та Новгородківського районів.

  Порівняно з січнем-квітнем 2015р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, що була в наявності на початок 2016р., збільшився на 197 кг (на 12,5%) і становив 1774 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих)Новгородківського (2702 кг), Олександрійського (2062 кг) та Устинівського (1929 кг),  найнижча – Бобринецького (611 кг), Маловисківського (826 кг) та Голованівського (929 кг) районів.

  Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні-квітні 2016р. порівняно з січнем–квітнем 2015р. збільшилося на 4,8% і склало 143,1 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 8,9% (30,5 млн.шт), господарствах населення – на 3,7% (112,6 млн.шт). Несучість курей-несучок в аграрних підприємствах (крім малих) у січні-квітні 2016р. склала 87 яєць                       (у січні-квітні 2015р. – 99 яєць). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 8 районів області.

  Загальна кількість великої рогатої худоби становила 125,6 тис. голів (на 5,4% менше ніж на1 травня2015р.), у т.ч. корів – 58,8 тис. голів (на 4,5% менше), свиней – 241,8 тис. голів (на 9,7% менше), овець та кіз – 53,9 тис. голів (на 3,9% менше), птиці – 4282,2 тис. голів (на 0,6% більше).

  Порівняно з показниками на 1 травня 2015р. в аграрних підприємствах  (крім малих) збільшилася кількістьвеликої рогатої худоби на 0,2%, у т.ч. корів – на 0,6%, овець та кіз – на 7,1%, свиней – зменшилася на 9%, птиці – на 20,7%.

  На початок травня 2016р. населенням утримувалося 77% загальної кількостівеликої рогатої худоби (на 1 травня 2015р. – 78,2%), у т.ч. корів – 82,5% (83,3%), свиней – 49,2% (49,6%), овець і кіз – 86,6% (88,1%), птиці всіх видів– 90,2% (87,6%).

  Реалізація сільськогосподарської продукції.Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у січні–квітні2016р. порівняно з січнем–квітнем2015р. збільшилися на 15,6%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 15,9%, тваринництва – на 12,9%.

  Наявність зерната насіння соняшнику.На 1 травня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 505,6 тис.т зерна (на 43,8% менше проти 1 травня 2015р.), у т.ч. 222,5 тис.т пшениці (на 27,2% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 317,6 тис.т зерна, у т.ч. 114,9 тис.т пшениці, 128,6 тис.т кукурудзи, 45,7 тис.т ячменю, 0,3 тис.т жита. Підприємства, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, мали в наявності 188 тис.т зерна (на 28,8% менше).

  Запаси насіння соняшнику становили 208,3 тис.т (на 15,3% менше  проти 1 травня 2015р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 82,9 тис.т (у 2,1 раза менше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням – 125,4 тис.т (в 1,8 раза більше).

  Навколишнє середовище. За 2015р. у повітряний басейн області від стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій надійшло 14,2тис.т забруднюючих речовин, що на 19,9% більше ніж у 2014р. У розрахунку на 1 км2 припадає 575,6 кг викидів забруднюючих речовин, на одну особу – 14,5 кг.

  Із загальної кількості забруднюючих речовин викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили 3,1 тис.т. Крім того,  в атмосферу надійшло 1012,1 тис.т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.

  Протягом 2015р. витрати підприємств, організацій та установ області на охорону навколишнього природного середовища становили 119,6 млн.грн,  з них поточні витрати – 113,4 млн.грн, капітальні інвестиції – 6,2 млн.грн.

  Найбільша частка витрат на охорону навколишнього природногосередовища здійснюється підприємствами водопостачання; каналізації, поводження з відходами (78,1% загального обсягу витрат); переробної промисловості (9,2%); державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (5,5%).

  Протягом 2015р. підприємствами, організаціями, установами області фактично сплачено екологічного податку на суму 6,8 млн.грн, що становило 96,6% загальної суми пред’явленого до сплати податку.