Юридичні нюанси щодо вживаних автівок.

 • 20 лип. 2016 08:50
 • 934
  • Новина Юридичні нюанси щодо вживаних автівок. Ранкове місто. Кропивницький

  У зв’язку з частими зверненням до Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області громадян із запитанням щодо порядку та укладання договорів купівлі-продажу безпосередньо в територіальних сервісних центрах, роз’яснюємо, що пунктом 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 встановлено, що документами, які підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є зокрема укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу, дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб.
              На теперішній час запропоновано наступний алгоритм укладання та оформлення таких договорів в територіальних сервісних центрах.
  У разі звернення до територіального сервісного центру МВС особи з наміром укласти договір в присутності працівника центру можливе укладання договору за формою, самостійно визначеною сторонами договору та попередньо підготовленою ними і принесеною в приміщення центру (без підпису), або використання отриманого в центрі бланку.
              Якщо сторони виявили бажання скористатися бланком договору, наявним у центрі, працівник територіального сервісного центру МВС надає їм три бланки одного виду договору, які, до речі, є безкоштовними.
              Бланк договору заповнюється сторонами власноручно в присутності працівника центру (адміністратора). У разі необхідності працівник центру може надати лише консультативну допомогу щодо його заповнення.
              Працівник центру (адміністратор) зобов’язаний попередити сторони, що згідно чинного законодавства відповідальність за зміст договору та його виконання покладається на них, а також, що укладання цього договору є їхнім власним волевиявленням, та жодної відповідальності, в разі виникнення суперечок, працівник сервісного центру МВС, в присутності якого було укладено договір, не несе.
              Перед безпосереднім укладанням договору, тобто підписання його сторонами, працівник сервісного центру (адміністратор) перевіряє документи, що посвідчують особи сторін та їх повноваження на його укладення, робить з них ксерокопії, що долучаються до відповідної справи. Ксерокопії цих документів засвідчуються особистими підписами їхніх власників та написом «Згідно з оригіналом».
              Разом з цим працівник сервісного центру (адміністратор) проводить перевірку транспортного засобу, свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорту) та осіб, які звернулися за укладанням договору, за відповідними пошуковими реєстрами, у тому числі Єдиного державного реєстру рухомого майна (НАІС).
              У разі виявлення в результаті такої перевірки інформації, що може слугувати перешкодою в укладанні договору, працівник центру (адміністратор) повідомляє її сторонам і відмовляє в його укладанні та реєстрації в сервісному центрі.
              У разі виявлення документів, що мають ознаки підробки, або осіб, які знаходяться в розшуку, працівник сервісного центру негайно повідомляє про це поліцію.
              У разі укладання сторонами договору в сервісному центрі воно здійснюється виключно в приміщенні сервісного центру та в присутності працівника сервісного центру (адміністратора).
              Забороняється здійснювати оформлення договорів, передбачених абзацом четвертим пункту 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388, поза приміщень сервісного центру.
              Після підписання договору на кожному його листі ставиться печатка адміністратора сервісного центру. На кожному примірнику ставиться відмітка «Укладено в територіальному сервісному центрі МВС в присутності адміністратора».
              Укладений в сервісному центрі договір працівник сервісного центру (адміністратор) реєструє в книзі і проставляє на трьох примірниках номер, що відповідає порядковому.
  Два примірники договору передаються сторонам. Третій, разом з копіями документів, за якими встановлено особи та повноваження сторін, підшиваються до матеріалів справи центру.
  Здійснення розрахунку проводиться сторонами в порядку цивільно-правових відносин, але до його механізму працівники сервісного центру жодного відношення не мають.
              Крім цього, необхідно відзначити, що відповідно до п. 15 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортні засоби (крім випадків реєстрації нових транспортних засобів, перереєстрації транспортних засобів у зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, вибракування їх у цілому) підлягають огляду фахівцями Експертної служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, робиться відповідна відмітка або складається акт огляду.       Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб (інших документів, які є підставою для реєстрації транспортного засобу) проводиться за заявою власника з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів.
              У зв’язку з цим, наказом МВС України від 09.02.2016 № 28 було затверджено Інструкцію з організації взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, згідно якої при зверненні власника транспортного засобу до працівника сервісного центру (адміністратора) щодо проведення державної реєстрації транспортного засобу працівник сервісного центру (адміністратор) роздруковує відповідну заяву, надає її на підпис власникові транспортного засобу та отримує від нього реєстраційні документи.
              Працівник сервісного центру (адміністратор) проводить перевірки, передбачені Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388.
              У визначених вищевказаним Порядком випадках (п. 15) після проведення перевірок працівник сервісного центру (адміністратор) передає подані власником транспортного засобу документи разом із заявою для проведення огляду транспортного засобу і реєстраційних документів фахівцю Експертної служби МВС.
              Після проведення огляду або дослідження, фахівцем Експертної служби МВС у заяві робиться відповідна відмітка, яка засвідчується його підписом, а подані власником транспортного засобу документи разом із заявою та (за умови проведення) висновком дослідження повертаються працівникові сервісного центру (адміністраторові).
              В подальшому, після надрукування свідоцтва про реєстрацію, працівник сервісного центру (адміністратор) видає власникові транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.