Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–березень 2016 року

 • 9 трав. 2016 12:01
 • 805
  • Новина Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–березень 2016 року Ранкове місто. Кропивницький

  Демографічна ситуація та соціальний захист

  Чисельність наявного населення області на 1 березня 2016р., за оцінкою, становила 971,4 тис. осіб. За січень–лютий 2016р. чисельність населення зменшилася на 1764 особи.

  Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (1633 особи) та міграційного (131 особа) скорочення.

  У січні–лютому 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулося

  23035 домогосподарств, з них у міській місцевості – 17196, сільській – 5839 домогосподарств.

  Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 23332 домогосподарствам, що становило 101,3% загальної кількості сімей, які звернулися за наданням субсидій, (за рахунок тих, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.),   з них у міській місцевості – 18577 домогосподарствам, сільській місцевості – 4755 домогосподарствам.

  Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2016р. склала 25143,7 тис.грн, при цьому у міській місцевості – 18568,9 тис.грн, сільській місцевості – 6574,8 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2016р. становив 1179,7 грн.

  Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому 2016р. становила 427761,6 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 89803,4 тис.грн (21%).

  У лютому 2016р. отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 29,1% загальної кількості домогосподарств області.

  За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–лютому 2016р. звернулося 6857 домогосподарств, у т.ч. в міській місцевості – 2520, сільській – 4337 домогосподарств.

  Призначено субсидії 2284 домогосподарствам (33,3% з числа тих, які звернулися), у т.ч. 675 домогосподарствам у міській місцевості та 1609 домогосподарствам у сільській місцевості. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 3648,6 тис.грн, у міській місцевості цей показник склав 1047,4 тис.грн, сільській – 2601,3 тис.грн.

  Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одне домогосподарство у лютому 2016р. становив 1420,6 грн.

  Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–лютому 2016р. отримали 4115 домогосподарств на суму 6274,5 тис.грн.

  У січні–лютому 2016р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги в сумі 194,2 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 198,6 млн.грн, що становило 102,3% нарахованих до сплати сум.

  У лютому 2016р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 23,2% власників особових рахунків, газопостачання – 18,8%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 17,9%, вивезення побутових відходів – 11,9%, централізоване водопостачання та водовідведення – 10,6%.

  Населенням області у січні–лютому 2016р. сплачено за спожиту електроенергію 82,1 млн.грн. Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець лютого 2016р. становила 29,1 млн.грн.

  Зайнятість та безробіття

  За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець  березня 2016р. перебувало 20,4 тис. безробітних громадян області, що на 11,3% менше ніж на кінець лютого. Допомогу по безробіттю отримували 73,1% осіб, які мали статус безробітного.

  Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2016р. склав 3,43% населення працездатного віку.

  Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець березня 2016р. становила 2,7 тис. місць.

  Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2016р. становило 8 осіб проти 14 осіб  на кінець лютого.

  За сприяння обласного центру зайнятості в лютому 2016р. працевлаштовано 3 тис. осіб.

  Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у березні 2016р., 28,3% становили жінки, 33,4% – молодь у віці до 35 років.

  Частка працевлаштованих осіб порівняно з лютим п.р. збільшилась  на 8,1 в.п. і у березні 2016р. становила 11,9% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

  Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у березні 2016р., становила 17,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1479 грн., що дорівнює 107,3% законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

   Доходи населення

  За січень–лютий 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 3325 грн., що на 23% вище ніж за січень–лютий 2015р.

  Рівень заробітної плати в області становив 74,4% середнього рівня в Україні.

  Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–лютому 2016р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата у 1,4–1,6 раза перевищила середній показник по області.

  Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сфері тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, сфері творчості, мистецтва та розваг, будівництві, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, сфері наукових досліджень та розробок, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, сфері професійної, наукової та технічної діяльності, адміністративного та допоміжного обслуговування, сільському господарстві, освіті, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 52,8–87,9%.

  У січні–лютому 2016р. порівняно з січнем–лютим 2015р. спостерігалося зменшення реальної заробітної плати найманих працівників на 12,6% (у січні–лютому 2015р. порівняно з січнем–лютим 2014р. – на 18,8%).

  Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня–лютого 2016р. збільшилася  на 14% і на 1 березня 2016р. становила 36,9 млн.грн.

  Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 березня 2016р. становив 6,1% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2016р.

  Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–лютого 2016р. збільшилася на 45,1% і на 1 березня 2016р. становила  14,5 млн.грн або 39,4% загальної суми боргу по області.

  Упродовж січня–лютого 2016р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 27,3% і на 1 березня 2016р. становила 3,3 тис. осіб або 1,9% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 4,4 тис.грн, що на 30,5% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за лютий 2016р.

  Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 березня 2016р. становила 2,7 тис.грн.

   Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, на 1 березня 2016р. залишилася на рівні 1 лютого 2016р.   та становила 22,3 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Олександрію (74%).

  На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2013–2015рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2016р. відсутня.

  Правосуддя та злочинність

  За повідомленням прокуратури області, протягом січня–березня 2016р. обліковано 6117 кримінальних правопорушень.

  Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів тяжкі та особливо тяжкі склали 39,9%.

  У загальній кількості злочинів 73,5% становили злочини проти власності, 11,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 2,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2% – злочини проти громадського порядку та моральності,                         1,8% – злочини проти правосуддя, по 1,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг,   1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав свобод людини і громадянина.

  Протягом січня–березня 2016р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень та очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – по 16, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 3.

  Кількість випадків крадіжок становила 3782, шахрайств – 377, грабежів – 143, розбоїв – 31, хабарництва – 14.

  Правоохоронними органами за цей період виявлено 6 осіб, які скоїли злочини у складі 2 організованих груп (злочинних організацій); закінчено   2 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

  Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2016р. становила 4536 осіб, з числа яких 1805 – жінки, 488 – особи похилого віку та інваліди   1 і 2 груп, 53 – неповнолітні та 14 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,5%) від крадіжок та шахрайств, серед яких 41,2% – жінки.                          У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 42 особи.

  Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 58 осіб, із числа яких  26 (44,8%) було умисно вбито, 8 (13,8%) загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 5 – внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

   Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 596 осіб, з них 72 жінки та 34 неповнолітні особи. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 15,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,1% вчинили злочину групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65,6%, безробітних – 20%.

  Внутрішня торгівля

  Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями)  за січень–березень 2016р. становив 5018,5 млн.грн, що на 3,5% більше обсягу січня–березня 2015р.

  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали  діяльність з роздрібної торгівлі за січень–березень 2016р. склав  2053,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,3% більше обсягу січня–березня 2015р.

  Обсяг роздрібного товарообороту за березень 2016р. порівняно з лютим 2016р. збільшився на 0,6%.

  Сільське, лісове господарство та мисливство

  У січні–березні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–березнем 2015р. склав 104,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 116,8%, господарствах населення – 100,1%.

  Виробництво м’яса усіма категоріями господарств у січні–березні 2016р. склало 16,9 тис.т та порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилося  на 0,9 тис.т або на 5,6%. У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 85,3% (у січні–березні 2015р. – 84,8%), великої рогатої худоби – 14,5% (13,5%), овець та кіз – 0,1% (0,3%), птиці всіх видів – 0,1% (1,4%).

  Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні–березні 2016р. становив 5,8 тис.т,  що на 14,8% більше ніж у січні–березні 2015р., у т.ч. свиней – 4,9 тис.т (на 19,3% більше), великої рогатої худоби – 0,9 тис.т (на 1,9% більше). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 0,2% та становили 499 г, свиней – на 1,3% (392 г). Співвідношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 111% (у січні–березні 2015р. – 109,5%).

  Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні–березні 2016р. збільшилися порівняно з січнем–березнем 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 13 районів,  значно – Вільшанського, Знам’янського та Світловодського районів.

  У січні–березні п.р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–березнем 2015р. зменшилося на 1,6% і склало 56,6 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 5,8% (43,5 тис.т),  сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 15,9% (13,1 тис.т).

  Виробництво молока збільшилося в аграрних підприємствах (крім малих) 14 районів області, значно: Олександрівського, Компаніївського, Олександрійського та Новоархангельського районів.

  Порівняно з січнем–березнем 2015р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, що була в наявності на початок 2016р., збільшився на 176 кг (на 15,1%) і становив 1343 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Новгородківського (1970 кг), Олександрійського (1747 кг) та Олександрівського (1300 кг),  найнижча – Бобринецького (366 кг), Голованівського (486 кг) та Маловисківського (570 кг) районів.

  Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилося на 8,9% і склало 97 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 30,4% (23,6 млн.шт), господарствах населення – на 3,4% (73,4 млн.шт). Несучість курей–несучок в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–березні 2016р. склала 66 шт (у січні–березні 2015р. – 74 шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 8 районів області.

  Загальна кількість великої рогатої худоби становила 120 тис. голів (на 5,1% менше ніж на 1 квітня 2015р.), у т.ч. корів – 58,6 тис. голів (на 4,2% менше), свиней – 262,7 тис. голів (на 0,6% менше), овець та кіз – 52 тис. голів (на 4,6% менше), птиці – 3906,9 тис. голів (на 2% менше).

  Порівняно з показниками на 1 квітня 2015р. в аграрних підприємствах (крім малих) збільшилася кількість великої рогатої худоби на 0,7%, у т.ч. корів – на 1,6%, свиней – на 8,9%, овець та кіз – на 2,7%, птиці – зменшилася на 31,9%.

  На початок квітня 2016р. населенням утримувалося 76,2% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 квітня 2015р. – 77,5%), у т.ч. корів – 82,4% (83,5%), свиней – 45,3% (50,1%), овець і кіз – 86,2% (87,2%), птиці всіх видів – 89,4% (84,8%).

  У січні–березні п.р. порівняно з відповідним періодом 2015р. в аграрних підприємствах (крім малих) збільшилося загальне надходження приплоду поросят (на 3,1 тис. голів або на 5,9%) та ягнят і козенят (на 0,4 тис. голів або на 32,9%), проте зменшилося надходження приплоду телят (на 0,1 тис. голів або на 1,3%). У розрахунку на 100 маток, які були на початок 2016р., вихід поросят від основних свиноматок становив 437 голів проти 418 голів торік, ягнят і                         козенят  59 голів (40), телят від корів – 23 голови (25). Відсоток падежу великої рогатої худоби збільшився на 0,1 в.п.; овець і кіз – на 0,5 в.п., свиней – зменшився на 0,2 в.п. і склав відповідно 0,6%; 1,3%; 2,8% до обороту стада.

  Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилися на 15,9%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 17,4%, на продукцію тваринництва – на 3,6%.

  Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства. За січень–березень 2016р. від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників на переробні підприємства надійшло 2,6 тис.т тварин сільськогосподарських живих, що на 23,9% менше порівняно з січнем–березнем 2015р. та 0,4 тис.т молока всіх видів (в 4,8 раза менше).

  Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 2 тис.т тварин сільськогосподарських живих (на 31,9% менше ніж торік) та 0,4 тис.т молока та молочних продуктів (в 4,8 раза менше).

  Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 квітня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 701,6 тис.т зерна (на 34,7% менше проти 1 квітня 2015р.),                у т.ч. 298,9 тис.т пшениці (на 11,1% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 424 тис.т зерна, у т.ч. 164,8 тис.т пшениці, 177,5 тис.т кукурудзи, 54,7 тис.т ячменю, 0,4 тис.т жита. Підприємства, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, мали в наявності 277,6 тис.т зерна (на 16,8% менше).

  Запаси насіння соняшнику становили 254,3 тис.т (на 22,5% менше проти 1 квітня 2015р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 123,1 тис.т (в 1,9 раза менше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням – 131,2 тис.т (на 33,6% більше).

  Лісове господарство. Обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) лісового господарства у фактичних цінах (без ПДВ) за 2015р. склали по Кіровоградській області 121,7 млн.грн, що в 1,5 раза більше ніж у 2014р.

  Обсяги заготовленої ліквідної деревини у 2015р. становили 217,5 тис.м3, що на 10,9% більше порівняно з 2014р. Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини 56,2 тис.м3 становлять лісоматеріали круглі, 13,6 тис.м3 – дрова для опалення, 147,7 тис.м3 – дров’яна деревина для технологічних потреб.

  Протягом 2015р. відтворення лісів проведено на 818 га земель лісового фонду, що на 27,7% менше ніж у 2014р., у т.ч. садіння і висівання лісу – 729 га, природне поновлення – 89 га.

  Протягом року було зафіксовано 4 випадки лісових пожеж, площа лісових земель, пройдена пожежами, становила 2 га. У 2015р. загинуло 708 га лісових насаджень, що на 171 га більше  ніж у 2014р.

  Мисливство. У 2015р. мисливський фонд Кіровоградської області включав 5 видів копитних тварин (7,3 тис. голів), 13 – хутрових звірів (95,5 тис. голів), 23 – пернатої дичини (946,6 тис. голів).

  Площа мисливських угідь у 2015р. склала 1960 тис.га, на якій здійснювали діяльність 16 господарств.

  Порівняно з 2014р. загальні витрати на ведення мисливського господарства збільшилися на 20,2% та становили 5,9 млн.грн, загальні надходження від ведення мисливського господарства – на 9,1% (4 млн.грн).

   Протягом 2015р. добуто (відстріляно) 288 голів копитних тварин, що на 2,5% більше ніж у 2014р., 13,8 тис. голів хутрових звірів (на 5,1% менше) та 292,6 тис. голів пернатої дичини (на 7,4% менше).

  Промисловість

  У березні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2015р. обсяги виробництва промислової продукції збільшилися відповідно на 7,9% та 9,5%, за підсумками 3 місяців 2016р. – на 7,1%.

  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. обсяг виробництва продукції збільшився в 1,5 раза, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – у 1,7 раза.

  На підприємствах переробної промисловості у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. індекс промислової продукції становив 96%.

  У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–березнем 2015р. зменшився                            на 12,6%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 38,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 25,7%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 20,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 13,2%, олії та тваринних жирів – на 11,5%, інших харчових продуктів – на 5,7%.  Водночас у виробництві готових кормів для тварин обсяги продукції збільшилися на 2,3%.

  У січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. спостерігалося зменшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 10300 т, борошна – на 4105 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 2089 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1037 т, виробів ковбасних – на 615 т, їжі та страв готових з виробів макаронних – на 177 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 139 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 122 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 112 т.

  Водночас зросло виробництво виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 420 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, – на 338 т, круп – на 233 т, печива солодкого і вафель – на 35 т, сирів жирних – на 21 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 19 т.

  У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів спостерігалося збільшення випуску продукції в 2,3 раза, у т.ч. у текстильному виробництві – в 1,6 раза, виробництві одягу – на 28,6%.

  У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–березні 2016р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 40%, у т.ч. у лісопильному та стругальному виробництві; виготовленні виробів з паперу та картону – в 1,6 раза.

   На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції в січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшився на 36,4%, у т.ч. у виробництві будівельних матеріалів із глини – в 5,4 раза, скла та виробів зі                        скла – в 1,6 раза, виробництві пластмасових виробів – на 32,5%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 30,2%.

  У машинобудуванні випуск промислової продукції в січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшився на 9,7%, у т.ч. на підприємствах із виробництва інших машин і устатковання загального призначення – в 2,5 раза, машин і устатковання загального призначення –           в 1,6 раза.

  У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–березні 2016р. індекс промислової продукції становив 81,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 91,5%.

  У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 2,6%.

  Будівництво

  У січні–березні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 58,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 108,8%.

  За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 68% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (16,4% та 15,6% відповідно).

  Транспорт

  У січні–березні 2016р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 24,4% більше ніж у січні–березні 2015р., вантажооборот зменшився на 11,2%.

  Залізницею у січні–березні 2016р. відправлено 1558,4 тис.т вантажів, що на 46,3% більше ніж у січні–березні 2015р. Збільшилося відправлення кам’яного вугілля (в 2 рази), зерна і продуктів перемолу (в 1,8 раза), будівельних матеріалів (на 41,6%), хімічних і мінеральних добрив (на 11%). Разом з цим, зменшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: лісових вантажів (на 80%), нафти і нафтопродуктів (на 12,5%),  брухту чорних металів (на 4,9%).

  Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2016р. перевезено 1062,6 тис.т вантажів, що на 2,1% більше порівняно з січнем–березнем 2015р., вантажообіг зменшився на 14,7% і становив 157,5 млн.ткм.

  У січні–березні 2016р. підприємствами транспорту перевезено 14,5 млн. пасажирів, що на 4,3% менше ніж у січні–березні 2015р., пасажирооборот збільшився на 8,8% і становив 524,2 млн.пас.км.

  Залізницею у січні–березні 2016р. відправлено 1,2 млн. пасажирів, що залишилося на рівні січня–березня 2015р.

  Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2016р. перевезено 11,8 млн. пасажирів, що на 5,5% більше порівняно з січнем–березнем 2015р., пасажирооборот зменшився на 1,1% і становив 198,2 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні–березні 2016р. збільшились на 21,1% та становили 3,8 млн. пасажирів.

  Зовнішня торгівля товарами

  У січні–лютому 2016р. обсяг експорту товарів склав 37,7 млн.дол. США, імпорту – 15,1 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2015р. експорт скоротився на 45,5%, імпорт – на 4,7%. Позитивне сальдо становило 22,6 млн.дол. (у січні–лютому 2015р. – 53,2 млн.дол.).

  На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (7,9 млн.дол.), зернові культури (6,6 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (5,5 млн.дол.), механічні машини (5,1 млн.дол.).

  Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–лютому 2016р. склав  2,49 (у січні–лютому 2015р. – 4,35).

  Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 78 країн світу. У цілому область експортувала товари до 62 країн світу.

  Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 10,4 млн.дол. (27,6% загального обсягу експорту) та зменшився порівняно із січнем–лютим 2015р. на 32,4%.

  Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Німеччини, Нідерландів, серед інших країн – до Марокко, Тунісу. Водночас зменшилися поставки до Туреччини, Єгипту, Польщі, Ізраїлю, Китаю, Румунії, Індії, Іспанії, Російської Федерації, Білорусі.

  Найсуттєвіші експортні поставки здійснювались до Російської  Федерації – 17,1% загального обсягу експорту (механічні машини, мінеральні продукти), Білорусі – 15,4% (залишки і відходи харчової промисловості), Іспанії – 7,1% (продукти рослинного походження), Нідерландів – 5,7% (продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження), Індії – 5,6% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Німеччини – 5% (текстильні матеріали та текстильні вироби).

  У січні–лютому 2016р. з області експортовано продуктів рослинного походження на суму 8,8 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 8,2 млн.дол., жирів та олій тваринного або рослинного походження – на 8 млн.дол., готових харчових продуктів –   на 7 млн.дол.

  Імпорт товарів здійснювався з 48 країн-партнерів. Імпорт товарів із країн ЄС становив 6,1 млн.дол. (40,1% загального обсягу) та збільшився проти січня–лютого 2015р. на 12,1%.

  Імпортні поставки порівняно з січнем–лютим 2015р. зросли з Словаччини, Польщі, Білорусі, США, Китаю, Німеччини, скоротилися – з Російської Федерації, Великої Британії.

  Найбільші надходження здійснювались з США – 20,4% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Китаю – 12,2% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них), Російської Федерації – 9,8% (органічні хімічні сполуки, недорогоцінні метали та вироби з них), Франції – 9,2% (засоби наземного транспорту, крім залізничного), Німеччини – 8,5% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини).

  У січні–лютому 2016р. в область надійшло засобів наземного транспорту, крім залізничного на суму 4,7 млн.дол., механічних машин – 3 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – 2 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 1,1 млн.дол., текстильні матеріали та текстильні вироби і продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості –                         по 1 млн.дол.

  Споживчі ціни

  Індекс споживчих цін в області у березні 2016р. порівняно з лютим 2016р. становив 101,1%, з початку року – 101,5%. 

  На споживчому ринку в березні 2016р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%. Найбільше (на 24,2%) подешевшали яйця. На 3,9–0,5% знизилися ціни на овочі, цукор, макаронні вироби, сало, м’ясо та м’ясопродукти, рис. Водночас (на 5,2–0,6%) подорожчали оливкова олія, продукти переробки зернових, маргарин, фрукти, мед, морозиво, безалкогольні напої, олія соняшникова, кисломолочна продукція, сири, риба та продукти з риби, сметана, кондитерські вироби з борошна, молоко.

  Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 3,3%, алкогольні напої – на 1,8%. Ціни на одяг і взуття підвищились на 7,6%, зокрема, одяг – на 8%,    взуття –  на 7,1%.

  Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,4% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 25,2%.

  Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,8%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 4,8%. Крім того на 1,7% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

  Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,8% пов’язано з подорожчанням перевезень залізничним транспортом на 7,5%, палива та мастила – на 1,6%. Разом з тим на 1,3% знизились ціни на автомобілі.

  Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 2,4% в основному через подорожчання туристичних послуг на 16,8%.

  Подорожчання послуг освіти на 9% спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 23,6%.

  Наука

  Упродовж 2015р. наукові та науково-технічні роботи в області виконували 15 організацій, 73,4% з яких відносяться до підприємницького сектору економіки, до секторів вищої освіти та державного – по 13,3%.

  У 2015р. загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, становив 62,1 млн.грн. Найбільша його частка (83,2%) припадала на науково-технічні розробки,  науково-дослідні роботи – 13,3%, науково-технічні послуги – 3,5%.

  Чисельність працівників основної діяльності наукових організацій (підприємств) становила 441 особу, з них 287 (65,1%) – дослідники,    60 (13,6%) – техніки. Науковий ступінь доктора наук мала 1 особа, кандидата наук – 23 особи.

  Основним джерелом фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких профінансовано 86% витрат.

  Головне управління статистики у Кіровоградській області