Кропивничани та ВПО можуть отримати ваучери на навчання

 • 22 трав. 2023 19:28
 • 407
  • Новина Кропивничани та ВПО можуть отримати ваучери на навчання Ранкове місто. Кропивницький
   
  Кропивничани та ВПО можуть отримати ваучери на навчання, сповіщає Кропивницька міська рада.
   
  Кропивницька філія Кіровоградського обласного центру зайнятості пропонує скористатися отриманням ваучера на навчання або підвищення кваліфікації працівників, вартість  якого встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.
   
  Станом на 19 травня 2023 року видано 14 ваучерів на навчання (з них 1 особа ВПО) за спеціальностями:
  • "готельно-ресторанна справа";
  • "соціальна робота"; 
  • "медицина";
  • "середня освіта (за предметними спеціальностями) ". 
  Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам, а саме:
  • особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку
  •  особи звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах УМВС, Держспецзвязку, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я та мають вислугу   не менше 10 років.
  •  особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах УМВС, Держспецзв’язку, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, БЕБ України або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
  •  особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
  •  внутрішньо переміщені особи  в разі відсутності підходящої роботи;
  •  особам, стосовно яких згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”   після їх звільнення.

  Право на одноразове отримання ваучера не поширюється на:

  •  осіб, які не мають професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти;
  •  осіб, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  •  осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.
  • На підставі ваучера здійснюються:
  •  перепідготовка за робітничою професією; 
  •  підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю;
  •  підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); 
  •  спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.
  • Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - заклади освіти).

  Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

  У разі коли вартість навчання в закладі освіти перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

  Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості:
  •  заяву,
  •  паспорт, трудову книжку (у разі наявності) або дублікат трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  •  документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікат такого документа);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.
  У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.
   
  Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (закладу спеціалізованої освіти військового профілю, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти тощо), де особа проходила службу (за наявності).
   
  Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів та оформляється наказом.
  Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.
   
  Навчальний заклад інформує щомісяця територіальний орган, що видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.
   
  У разі порушення особою умов договору про навчання навчальний заклад повідомляє протягом п’яти робочих днів про таке порушення центр зайнятості, який видав ваучер.
   
  Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер.
   
  За роз’ясненнями звертатися до Кропивницької філії Кіровоградського обласного центру зайнятості за адресою: м. Кропивницький, вул. Маланюка, 15 або за телефоном: (0522)24-47-96.